Ở Đức có vấn đề tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh của Cộng hòa dân chủ Đức. Trước đây về mặt lý luận, vấn đề này được hiểu rất khác nhau và trên thực tế, ở Đức, nó được giao cho cơ quan ủy thác quản lý nghiên cứu và chuyển các doanh nghiệp Nhà nước đó cho một nhóm người điều hành.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Trong hệ thống pháp luật của Đức, luật công ty thuộc tư pháp. Khái niệm công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân bằng một sự kiện pháp lý nhằm tiến hành các hoạt động để đạt được một mục tiêu chung nào đó.

Có nhiều sự liên kết giống công ty nhưng không do luật công ty điều chình, ví dụ, các loại hình tổ chức của công pháp, cộng đồng gia đình, cộng đồng thừa kế...

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Nền kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn ngay sau chiến tranh (1945-50) kết thúc. Nhật Bản vượt qua những khó khăn này thông qua những chính sách kinh tế của Chính phủ, nhưng lại không chú trọng vào phân phối thu nhập của nền kinh tế.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Nhật Bản đã bị các nước đồng minh chiếm đóng kể từ sau thất bại của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Trong thời gian này mọi giao dịch Quốc tế đều được thực hiện thông qua chính phủ Nhật Bản và SCAP (Bộ chỉ huy tối cao các lực lượng đồng minh). Giá cả quốc tế và trong nước ít có quan hệ với nhau, giá trong nước bị kiểm soát nghiêm ngặt trong điều kiện thị trường đen phát triển mạnh. Trong thời kỳ ngay sau chiến tranh, đồng Yên không được tự do sử dụng ngay cả ở Nhật Bản (hầu hết mọi sản phẩm đều được phân phối theo định lượng).

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Ngày nay, internet đã và đang trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các cơ quan, tổ chức và cả với người sử dụng các dịch vụ. Tuy nhiên, số lượng khổng lồ các dữ liệu có giá trị được truyền nhận trên mạng thông tin toàn cầu cũng đang trở thành đích hướng tới cho các băng nhóm tội phạm mạng lợi dụng hoạt động. Cùng với sự bùng nổ công nghệ cao không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đã làm cho tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng về s lượng và tinh vi trong phương thức thực hiện.

Nguồn nước là yếu tố tiền đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người. Nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất, tái sản xuất ra giá trị hàng hóa, từ thực phẩm thiết yếu đến sản phẩm công nghệ hiện đại (điện năng, lọc dầu, khí đốt...). Không có nguồn nước thì không có sự sống, không có nền văn minh nhân loại. Trên thế giới có 97% nước là nước mặn, 3% là nước ngọt, song 2/3 lượng nước này tồn lại trong dạng sông băng và núi băng ở các cực, phần còn lại rất nhỏ, tồn tại dạng nước ngầm, trên mặt đất và trong không khí.

           Trên đây là trích dẫn tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Trong lịch sử phát triển, ngày nay loài người đã đạt được những bước tiến nhanh chưa từng có, nhưng cũng chưa bao giờ loài người đứng trước những thách thức, nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của mình như hiện nay: cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia... Đó là những vấn đề an ninh phi truyền thống, đang đặt ra những yêu cầu bức thiết phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế để đối phó, vì sự tồn tại, phát triển nh thường của mi quốc gia, dân tộc cũng như của toàn nhân loại.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Khái niệm an ninh con người đã được chương trình phát của Liên hợp quốc (UNDP) thúc đẩy phát triển hoàn chỉnh hơn và chuyển hóa vào các chương trình hành động của mình. Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc (UNDP) công bố năm 1994 cho rằng: Quan niệm an ninh trong thời gian quá dài đã được giải thích theo nghĩa hẹp, dừng lại ở an ninh lãnh thổ trước sự xâm lược từ bên ngoài, ở việc bảo vệ lợi ích dân tộc trong chính sách đối ngoại và ở an ninh toàn cầu trước đe dọa hủy diệt hạt nhân - tức là nhấn mạnh vào khía cạnh quốc gia - dân tộc chứ không phải người dân, trong khi người dân luôn tìm kiếm an ninh cho cuộc sống thường ngày của họ. 

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải file đính kèm.

Dự toán ngân sách Nhà nước được lập trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới, cùng với các nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Bên cạnh đó, dự toán ngân sách Nhà nước phải tổng hợp theo từng khoản thu, chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Để thực hiện đúng dự toán ngân sách Nhà nước theo kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm, 3 năm và 5 năm thì việc dự báo thu ngân sách đóng vai trò quan trọng. Cũng giống như dự báo và phân tích cầu tại khu vực tư nhân đóng vai trò hết sức quan trọng do doanh số là chỉ tiêu đảm bảo sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp, nguồn thu đầy đủ và có thể tiên liệu từ thuế và ngoài thuế là cơ sở để đảm bảo sự ổn định và bền vững về tài chính cho chính phủ. Dự báo thu còn có tầm quan trọng hơn nữa trong lập ngân sách ở khu vực công trong trường hợp chính phủ chuyển từ điều hành ngân sách trên cơ sở tiền mặt sang ngân sách trung hạn do các chính sách tài khoá được thiết kế và triển khai ngày càng chú trọng đến những hạn mức trung hạn và việc dự toán cho các cam kết tài chính trung hạn (ví dụ, cam kết đổi với chính quyền địa phương trong bối cảnh phân cấp tài khoá và đối với các đối tác khu vực tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công) ngày càng trở nên quan trọng. Một lý do nữa khiến cho dự báo thu ngày càng phức tạp là do chính phủ đang chuyển sang hạch toán cả chi tiêu thuế và dự toán cho các khoản đó trong trung hạn.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước do các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Các cơ quan có nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước cần phải phối hợp với cơ quan Nhà nước liên quan tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Bộ tài chính, cơ quan quản lý cấp trên, Ủy ban nhân dân và sự giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác thu ngân sách địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các luật có liên quan.

Nguồn thu ngân sách Nhà nước chủ yếu từ thuế, phí và lệ phí, các khoản khí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan Nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ, các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, nguồn thu ngân sách Nhà nước còn được tính từ các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành