Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật củadoanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và…
Trong lịch sử nền giáo dục của mình, nước Đức luôn tự hào là "miền đất sản sinh ra nhiều vĩ nhân lịch, sử trong các ngành khoa học như triết học, hội họa, âm nhạc và văn học. Thành tựu nổi bật của nền giáo dục và khoa học nước Đức là xếp thứ ba thế giới về số giải Nôben, từ năm 1950 đến nay đoạt 31 giải Nôben, riêng trong năm 2007 có 2 người. Cho đến trước đầu thế kỷ XXI, trong tâm thức của châu Âu và thế giới, nước Đức có một nền giáo…
Ngay sau khi vào Nhà Trắng từ tháng Giêng năm 2001, Tổng thống Bush đã nhấn mạnh nhu cầu làm cho Chính phủ hướng vào hoạt động hiệu quả và trách nhiệm hơn. Quan điểm này thể hiện trong đề nghị ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2002 và 2003. Sự suy giảm kinh tế trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, cũng đã ảnh hưởng gần như đến tất cả các khía cạnh về chính sách và ngân sách của Chính phủ. Mặc dù vậy, khuôn khổ chung và phương…
Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm”Đồng thời với việc Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đã quy đ ịnh cụ thể ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã loại bỏ tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, B ộ luật này vẫn duy trì một số tội phạm tương tự như kinh doanh…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành