Cùng với mức nắm giữ tài sản nguồn lực lớn, doanh nghiệp nhà nước còn nhận được nhiều ưu đãi trong tiếp cận tín dụng, phân bổ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Tuy nhiên, những đóng góp của doanh nghiệp nhà nước đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế chưa thật sự tương xứng: hiện tại, doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 25% vào tăng trưởng kinh tế (rất nhỏ khi so với mức 53% của kinh tế ngoài nhà nước), doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang giảm dần về số lượng và nhân…
Trước hết, Nhà nước có vai trò hoạch định chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn công nghiệp hóa, định hướng các vấn đề ưu tiên, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ của đất nước: thiết lập hệ thống, mạng lưới các cơ sở khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các khu công nghệ cao, đầu tư tài chính cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên,... Đồng thời, Nhà nước có các hành động…
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 08:27

test tập san 2020

Được viết bởi
 
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 07:59

test tập san 1

Được viết bởi
 

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành