Trong thực tế, hiện đang có những ý kiến, quan niệm khác nhau về đối tượng tác động của báo chí. Có ý kiến cho rằng, đối tượng tác động của báo chí là ý thức xã hội. Điều đó đúng, nhưng chưa thỏa đáng. Ý thức xã hội là phạm trù của triết học - phạm trù khoa học chung nhất, rộng nhất, được dùng, được hiểu trong sự đối lập với tồn tại xã hội. Khoa học triết học khác với báo chí học.Mỗi bộ có hệ thống phạm trù, khái niệm riêng, có đối tượng pháp nghiên…
Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sản phẩm báo chí không được coi là sản phẩm hàng hóa, mà báo chí được coi đơn thuần là sản phẩm tuyên truyền.Vì vậy, báo chí không thể có chức năng kinh tế - dịch vụ xã hội, không được quảng cáo. Ngày nay, với nền kinh tế thị trường, trong bối cảnh toàn cầu hóa đã hình thành các quan niệm đúng về sản phẩm báo chí phải là sản phẩm hàng hóa.Theo đó, sản phẩm báo chí cũng có giá trị và giá trị…
Sau thế chiến thứ hai, kinh tế Nhật Bản sụt giảm mạnh, lạm phát tăng cao. Mặc dù việc cung cấp tiền tệ tăng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lạm phát ở Nhật Bản sau chiến tranh, nhưng việc giảm mạnh sản xuất sau chiến tranh cũng là nguyên nhân làm tăng giá. Do ngoại thương hoàn toàn chịu sự kiểm soát của Bộ tư lệnh tối cao các cường quốc đồng minh (SCAP), nên việc nhập khẩu hàng hoá, đặc biệt là nguyên liệu như dầu lửa và than, luôn được duy trì ở mức tối thiểu.…
Thông thường, các nước xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng dựa trên nền tảng triết lý và tư tưởng giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, cách tiếp cận trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, mục tiêu của giáo dục phổ thông, yêu cầu chuẩn đầu ra và các lĩnh vực nội dung hoạt động dạy học, Quy trình xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; Vấn đề biên soạn sách giáo khoa; kiểm tra đánh giá. Đây cũng là những vấn đề quan trọng đang đặt…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành