Trong Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29-5-2012 đã nêu rõ xây dựng khung trình độ nghề quốc gia là giải pháp trọng tâm, cũng với hai giải pháp đột phá khác là “đổi mới quản lý nhà nước về dạy nghề” và “phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề”, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tại sao xây dựng khung trình độ nghề quốc gia…
Để xác định mục tiêu tổng quát của hệ thống giáo dục quốc dân, có thể lấy lại cách diễn đạt của Hiến pháp năm 1992 với sự bổ sung về chi tiết. Cụ thể là, về những phẩm chất, năng lực mong muốn hình thành và phát triển ở mỗi cá nhân học sinh, sinh viên cần nhấn mạnh đức tính trung thực, tinh thần tự chủ và năng lực sáng tạo mà sự thiếu hụt ở thanh thiếu niên (và cả ở người lớn) đang gây nhiều bức xúc khi nhìn nhận về con người với tư cách…
a) Tầm nhìn 2020 Năm 1991, Thủ tướng Malaixia công bố “Con đường phía trước: Tầm nhìn 2020”. Là một nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất thế giới trong hai thập kỷ liên tục, Malaixia đặt cho mình tầm nhìn: “Hy vọng rằng người Malaixia sinh ra ngày hôm nay và một số năm tiếp theo sẽ là thế hệ công dân cuối cùng sống trong một nước gọi là “đang phát triển”. Mục tiêu tối thượng mà chúng ta hướng tới là một nước Malaixia phát triển đầy đủ vào…
Nước Nga vốn có một nền giáo dục nổi tiếng thế giới từ thời Liên Xô. Vào năm 1957, Liên Xô phóng thành công Sputnik, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất; nước Mỹ giật mình, tự kiểm điểm và nhận định rằng một nguyên nhân chính là giáo dục Liên Xô đã vượt giáo dục Mỹ. Ba mươi tư năm sau, Liên Xô tan rã. Nước Nga ra đời với định hướng xây dựng kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Giáo dục Nga đứng trước yêu cầu cải cách nhằm đáp ứng những yêu…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành