Các nhóm nội dung của pháp luật môi trường Việt Nam được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, gồm các luật cơ bản sau đây: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Lâm nghiệp hiện hành, Luật Dầu khí hiện hành, Luật Khoảng sản hiện hành, Luật Tài nguyên nước hiện hành, Luật Thủy sản hiện hành, Luật Đa dạng sinh học hiện hành, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hiện hành, vv.. Để triển khai các luật nêu trên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn ban hành nhiều…
Nếu Hoa Kỳ là quốc gia có lợi thế về thiết lập quan hệ lợi ích có lợi cho các chủ thể Hoa Kỳ và do đó tạo ra “luật chơi” của thế giới theo ý tưởng của Hoa Kỳ thì Trung Quốc cũng có những kinh nghiệm cho thấy cách ứng phó với luật chơi đó nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia với tư cách của một nước đang phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để ứng phó với “luật chơi” của thế giới về sở hữu trí tuệ, để bảo vệ lợi ích toàn…
Kinh tế, chính trị phát triển là nền tảng cơ bản và quan trọng giúp các nước châu Âu xây dựng được các chính sách bảo vệ môi trường khá toàn diện và thực thi các chính sách này một cách thành công. Để thực hiện tốt chính sách bảo vệ môi trường phụ thuộc rất nhiều vào trình độ kinh tế, xã hội. Nếu trình độ kinh tế, xã hội thấp dẫn đến khai thác tài nguyên nhiều, ý thức bảo vệ môi trường kém... ngược lại thì việc khai thác tài nguyên tiết kiệm, ít gây ra hậu…
1. Phân loại các doanh nghiệp ở Việt Nam Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, theo tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp, ở Việt Nam có các loại hình doanh nghiệp sau:  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là công ty TNHH một thành viên) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (viết tắt là công ty TNHH hai thành viên trở lên) Công ty hợp danh Công ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nhà nước Ngoài ra, căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành