Phương thức PPP đã có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới và phổ biến từ những năm 1990, tuy nhiên mỗi quốc gia đều có những chiến lược về PPP riêng tùy thuộc vào bối cảnh, thể chế, nguồn tài trợ và tính chất dự án. Các Quốc gia có thể chế Nhà nước mạnh với khung pháp lý đầy đủ, minh bạch thường thành công với PPP. Mô hình PPP đã được áp dụng trong việc xây dựng các kênh đào ở Pháp vào thế kỷ XVIII, các cây cầu ở London vào thế kỷ XIX…
Quốc hội Việt Nam thực hiện chức năng giám sát thông qua nhiều hình thức khác nhau: nghe báo cáo của các cơ quan nhà nước tại các cuộc họp; các đại biểu có thể thực hiện quyền chất vấn của mình tại kỳ họp hoặc ngoài kỳ họp. Các đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng giám sát bằng các đoàn kiểm tra, thường là các đoàn kiểm tra của các ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Xem xét báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác…
1. Về bản chất pháp lý của tài sản mã hóa, tiền mã hóa Tháng 7/2013, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cấm việc sử dụng Bitcoin[1]. Tuy nhiên, đến tháng 9/2017, Ủy ban chứng khoán Thái Lan ủng hộ việc huy động vốn thông qua ICO, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và khẳng định trong một số trường hợp đặc biệt, tài sản mã hóa có thể là một loại chứng khoán và phải tuân thủ theo pháp luật chứng khoán. Mặc dù vậy, tháng 02/2018, Ngân hàng Trung ương Thái Lan lại bạn…
Khái niệm chất lượng xuất hiện từ rất lâu và thường được sử dụng phổ biến trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống. Dưới những góc độ khác nhau, tùy theo nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện hoạt động, các quan niệm về chất lượng có khác nhau. Theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2015: “Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được xác định bằng khả năng thỏa mãn khách hàng và ảnh hưởng mong muốn và không mong muốn tới các bên quan tâm liên quan”. Nhà kinh tế thống kê học người Mỹ…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành