1. Sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước năm 2010 1.1 Giai đoạn Chiến tranh lạnh  Cấu trúc an ninh khu vực trong hai thập niên đầu của Chiến tranh lạnh được định hình bởi hai tập hợp lực lượng đối lập giữa một bên là Mỹ và các nước đồng minh, còn một bên là Liên Xô, Trung Quốc và các nước đang tiến hành cuộc chiến tranh chống xâm lược của Mỹ và một số nước phương Tây.  Để thực hiện chính sách chống chủ nghĩa cộng…
Trong những năm vừa qua, sự phát triển nhanh chóng của các nền kinh tế đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự gia tăng dân số, các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn cũng gây ra không ít những tác hại về môi trường, trong đó có môi trường nước do nước thải của các nhà máy và nhu cầu sinh hoạt của người dân thải ra. Thực trạng này đặt ra một nhu cầu cấp thiết cho công tác quản lý, xử lý, khắc phục các vấn…
Hiện nay, nhằm ứng phó một loại tội phạm phi truyền thống - tội phạm xuyên quốc gia (như tội khủng bố, tội mua bán người, tội phạm về ma túy...) giữa Việt Nam và các nước ASEAN đã có nhiều hoạt động để đối phó hiệu quả vấn đề này. Thực trạng khu vực Đông Nam Á, chưa tính đến sự gắn kết của cộng đồng ASEAN, vốn đã có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự bùng phát các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia - tội phạm phi truyền thống. …
Xuất phát từ thực trạng các quy định pháp luật môi trường Việt Nam hiện nay. Hệ thống pháp luật quy định về môi trường ở Việt Nam đã phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, điều chỉnh tương đối đầy đủ các yếu tố tạo nên thành phần môi trường. Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã quy định từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc khai thác,…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành