Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo đánh giá hàng năm của ODV (Open Development) về những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoạn giai đoạn 1997-2016, Việt Nam đứng thứ 5 về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2018 và thứ 8 về Chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn (CRI)[1]. Những diễn biến của BĐKH tại Việt Nam bao gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng gia tăng về tần suất và…
An ninh môi trường hiện nay là hiện tượng bức bách của đời sống xã hội trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các khu đô thị và khu công nghiệp. Tại Việt Nam, chất lượng môi trường đang biến đổi theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con người. Chính vì vậy, an ninh môi trường đang là vấn đề cấp thiết được xếp vào …an ninh quốc gia phi truyền thống không chỉ đối với Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, nên việc dự…
1. Kinh nghiệm của Mỹ Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền toàn diện và nghiêm khắc nhất trên thế giới mà tất cả các định chế tài chính và nhân viên đều phải tuân theo. Một trong những đạo luật quan trọng nhẩt liên quan đến phòng, chống rửa tiền là Luật Bí mật ngân hàng (BSA) năm 1970 và những quy tắc của nó. Mục đích của BSA là tạo ra một văn bản pháp lý tạo điều kiện điều tra tội phạm rửa tiền, trốn thuế...bằng cách yêu cầu các tổ…
Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đặt ra 3 mục tiêu chính cho tái cơ cấu đầu tư, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Sau một thời gian thực hiện, chủ trương tái cơ cấu đầu tư công đã đạt được một số kết quả bước đầu như: Đảm bảo tỷ lệ tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP cũng như tỷ trọng đầu tư nhà nước theo…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành