1. Nguyên nhân Khủng hoảng nợ công Hy Lạp xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên xét về bản chất cũng như tính đến những nguyên nhân quan trọng nhất, mà không chỉ Hy Lạp, còn nhiều nước trong cộng đồng Liên minh châu Âu và bên cạnh đó là các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam cũng đang gặp phải đó là hai nguyên nhân sau: Thứ nhất, quản lý tài chính công không hiệu quả, tiết kiệm trong nước thấp, vay nợ nước ngoài cho chi tiêu công - Chính phủ Hy Lạp…
Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu lan rộng cũng chính là hồi chuông cảnh báo các quốc gia trên thế giới phải đánh giá lại tình trạng ngân sách của mình nhằm nhận định kịp thời nguy cơ khủng hoảng và có biện pháp đối phó, ngăn ngừa kịp thời. Có thể thấy sự tương đồng giữa bối cảnh Việt Nam hiện nay với quốc gia đang chịu khủng hoảng ở châu Âu. Nợ xấu của Nam xuất phát từ tình trạng suy thoái kinh tế và vỡ bong bóng bất động sản. Vì vậy, cần có sự quan…
Giáo dục có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu công bằng và hiệu quả trong sự phát triển kinh tế và xã hội, công bằng trong giáo dục là yêu cầu cần thiết đồng thời cũng là bản chất của hiện đại hóa giáo dục. Trong quá trình hiện đại hóa giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền cần chịu trách nhiệm bảo đảm sự công bằng trong giáo dục, sắp xếp một cách hợp lý tài nguyên giáo dục công cộng, kiện toàn cơ chế hiệu quả và hệ thống trợ…
Giáo dục hiện đại chính là giáo dục mở. Trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, từng bước mở rộng cửa với bên ngoài, lấy mở cửa thúc đẩy cải cách, thúc đẩy phát triển, bước vào con đường phát triển nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng phù hợp với tình hình của nước nhà. Mở cửa với bên ngoài là quốc sách cơ bản lâu dài, đã tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sau hơn 20 năm cải cách mở cửa đến nay, đề ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành