1. Phân cấp quản lí và phát triển chương trình Bộ Giáo dục là cơ quan tổ chức biên soạn và quản lí thống nhất Chương trình giáo dục quốc gia. Giám đốc các Sở giáo dục đại diện cho Bộ, Hệ thống các thanh tra giáo dục các cấp chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện chương trình ở các cơ sở. Ở Cộng hòa Pháp giáo viên có toàn quyền thiết kế lịch trình, kế hoạch dạy học, chọn lựa phương pháp trên nguyên tắc tôn trọng sự tự di sư phạm của giáo viên. Thông thường…
Hệ thống luật pháp quyết định về mối quan hệ giữa các cá nhân và các định chế. Hệ thống luật pháp phương tây gồm dân luật (code/civil law) và thông luật (common case law). Trong các nước theo hệ thống dân luật, các quy định về thuế được tích hợp vào hệ thống pháp luật quốc gia và thường có xu hướng quy định chi tiết cách thức và quy trình. Các nước theo hệ thống luật này là các nước có ảnh hưởng bởi nguồn gốc từ Pháp, Đức. Ngược lại, các nước theo hệ thống thông luật…
Trong khi lý thuyết kinh tế cung cấp một số chỉ dẫn cho phép hình dung về một hệ thống thuế lý tưởng trong đó đặc biệt chú trọng đến cấu trúc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tiêu dùng hiệu quả, mặc dù lý thuyết thương mại quốc tế cũng có định nghĩa rõ ràng đối với thuế thương mại. Trong một thời gian dài, thuế thu nhập cá nhân (PIT) tối ưu từng được cho là yêu cầu thuế suất cận biên (MTR) thấp đối với nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất trong phân bổ…
            Kinh tế nhà nước trong những năm qua ở nước ta có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của kinh tế. Tuy vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của mình trong nền kinh tế hiện nay, kinh tế nhà nước cần tiếp tục đổi mới, tăng cường vai trò chủ đạo và cùng thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển. Khái niệm kinh tế nhà nước ở Việt Nam được sử dụng chính thức và xuyên suốt kể từ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành