Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 08:23

Tổng quan về đo lường kết quả thực hiện chính sách công

1. Khái niệm và vai trò đo lường kết quả thực hiện chính sách công

Đo lường kết quả là một trong những thuộc tính của quản lý, vì chủ thể quản lý muốn biết được liệu việc thực hiện chính sách có đạt được mục tiêu chính sách hay không thì cần phải đo lường kết quả thực hiện chính sách và căn cứ vào kết quả đó để đưa ra những biện pháp điều chỉnh thích hợp. Hay nói cách khác, đo lường kết quả thực hiện chính sách công cung cấp thông tin về khả năng các mục đích và mục đích chính sách công có đang đạt được không. Như vậy, đo lường kết quả thực hiện chính sách công là một quá trình thu thập, phân tích và báo cáo thông tin về kết quả thực hiện chính sách công giúp xác định liệu các kết quả thực hiện chính sách có phù hợp với mục tiêu và đạt được các mục tiêu chính sách công đã tuyên bố hay không.

Đo lường kết quả thực hiện chính sách công có những vai trò sau:

Thứ nhất, đo lường kết quả thực hiện chính sách công tăng cường trách nhiệm giải trình, bởi trách nhiệm giải trình thực sự chỉ là trách nhiệm về các kết quả thực hiện có thể đo lường được. Đo lường kết quả giúp nhà quản lý và người thực hiện biết họ đang hoàn thành các cam kết như thế nào – đó chính là bản chất của trách nhiệm giải trình. Nếu không đo lường được kết quả thì khó có thể quy trách nhiệm cho bất kỳ ai, bởi vì không có trách nhiệm nào để xác định được những kết quả mong muốn có thực sự đạt được hay không.  Đo lường kết quả thực hiện chính sách công giúp những người dân đánh giá được đầy đủ hiệu lực và hiệu quả của các chính sách công hiện hành.

Thứ hai, đo lường kết quả thực hiện chính sách công giúp tăng cường học tập và cải thiện kết quả thực hiện:

-  Nhà quản lý thực hiện chính sách công không thể quản lý những vấn đề mà họ không thể đo lường được, trong khi đó hầu hết những gì diễn ra trong quá trình thực hiện chính sách công (quá trình, năng lực, kết quả thực hiện chính sách công )không thể nhìn thấy một cách rõ ràng được. Do đó, đo lường kết quả thực hiện chính sách công có thể quản lý được những thứ quan trọng một cách có hiệu lực.

-  Đo lường hiệu quả thực hiện chính sách công cho phép nhà quản lý dự đoán trước những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách công, tạo thuận lợi cho việc thông tin phản hồi về thực trạng thực hiện chính sách công. Do vậy, không thể thực hiện bất kỳ công việc gì hay đạt mục tiêu nào nếu chúng ta không nhận được  thông tin phản hồi tốt. Thông tin phản hồi là phương tiện định hướng cơ bản của bất kỳ cá nhân tổ chức nào.  Khi nhân được thông tin phản hồi kịp thời rõ ràng thì có thể đưa ra được những giải pháp điều chỉnh  hành động một cách đúng đắn kịp thời. Thông tin về kết quả thực hiện chính sách công cho nhà quản lý biết, liệu các can thiệp chính sách công có đang vận hành theo đúng dự kiến không, từ đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời nhằm cải thiện thực hiện chính sách công. Do đó, thông tin phản hồi dựa trên sự đo lường thích hợp là chìa khóa để mở ra kết quả thực hiện chính sách công cao hơn.

-  Đo lường kết quả thực hiện chính sách công  có tác dụng thúc đẩy động cơ và hướng sự tập trung của những người thực hiện vào những kết quả mong đợi đo đường, đặc biệt là khi những kết quả đó được gắn với chế độ khen thưởng.

-  Đo lường kết quả thực hiện chính sách công góp phần cải thiện chất lượng các quyết định của nhà quản lý thực hiện chính sách công, bởi vì nó làm tăng tính khách quan và cho phép nhà quản lý đưa ra quyết định dựa vào thực tế. Nếu không có các đo lường khách quan, nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định tùy tiện, mang tính chủ quan.

Thứ ba, đo lường kết quả thực hiện chính sách công cung cấp cơ sở để phân bổ nguồn lực cho thực hiện chính sách công: thông tin về kết quả thực hiện chính sách công giúp các nhà quản lý phân tích được những gì đang diễn ra hoặc không diễn ra một cách hiệu quả. Đo lường kết quả thực hiện chính sách công cung cấp thông tin về những nỗ lực của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện chính sách công, cung cấp thông tin về số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ có thể tạo ra ứng với các nguồn lực xác định. Những thông tin này có thể hỗ trợ cho quá trình phân bổ ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh nhà nước đang thiết lập hệ thống ngân sách theo kết quả. Ngoài ra, đo lường kết quả thực hiện chính sách công còn cung cấp thông tin cho người dân về những công việc đang được làm và những kết quả đang được tạo ra từ tiền thuế của dân.

Thứ tư, đo lường kết quả thực hiện chính sách công giúp tăng cường sự liên kết giữa các bên liên quan trong thực hiện chính sách công, bởi vì đo lường kết quả giúp xác định được những đóng góp của các bên vào thành quả chung, đồng thời giúp xác định những đóng góp của các bên liên quan đối với sự thành công của từng bên.

Tóm lại, đo lường kết quả thực hiện chính sách công là một nội dung không thể thiếu trong hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chính sách công.

2. Các thành tố của đo lường kết quả thực hiện chính sách công

Khi tiến hành đo lường kết quả thực hiện chính sách công, người do lường cần làm rõ các thành tố sau đây:

-  Mục đích của đo lường: Thông tin về kết quả đo lường được sử dụng để làm gì?

-  Chủ thể đo lường: Ai tiến hành đo lường kết quả? Chủ thể chính tiến hành đo lường kết quả thực hiện chính sách thường là các cơ quan được giao trách nhiệm thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khách quan và đa dạng trong đo lường kết quả thì chủ thể tiến hành đo lường có thể là các cơ quan, tổ chức bên ngoài.

-  Đối tượng đo lường: Đo lường cái gì? Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào mục tiêu hay các kết quả chính sách mong muốn đạt được, và mô hình logic về kết quả chính sách công.

-  Người sử dụng kết quả đo lường: Ai sẽ sử dụng kết quả đo lường? Thông thường người sử dụng kết quả đo lường là các nhà quản lý thực hiện chính sách, chủ thể hoạch định chính sách và các bên liên quan như nhà tài trợ, người thụ hưởng chính sách.

-  Thời điểm đo lường: Khi nào tiến hành đo lường kết quả ? Việc lựa chọn thời điểm đo lường kết quả thực hiện chính sách rất quan trọng, bởi vì nếu lựa chọn sai thời điểm thì có thể thông tin và kết quả không còn phù hợp hoặc chưa sẵn có.

Việc xác định các thành tố của đo lường chính sách nhằm sẽ dễ dàng trong việc thực hiện quy trình đo lường kết quả thực hiện chính sách công. Quy trình đo lường kết quả thực hiện chính sách công gồm các bước xác định các kết quả cần đo lường; xây dựng chỉ số đo lường kết quả; thiết lập cơ sở dữ liệu về các chỉ số; xác định chỉ tiêu kết quả; đo lường và phân tích kết quả đo lường và cuối cùng là giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

Capture

Đã xem 459 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành