Cũng như Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, Luật Thuế tài nguyên năm 2009 quy định nhiều nội dung, tác giả rừng tự nhiên được khoanh nuôi, bảo vệ, hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển; nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy dưới đất; yến sào thiên nhiên; tài nguyên khác do Bộ Tài chính chủ trì ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đối tượng chịu thuế tài nguyên được quy định…
Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 09:41

BẢN CHẤT CỦA CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Trong Từ điển tiếng Việt, khái niệm “cưỡng chế" được định nghĩa là “dùng quyền lực nhà nước bắt phải tuân theo[1]. Ở đây có hai vấn đề: một là, việc coi “cưỡng chế" như một “đặc quyền" trong lĩnh vực nhà nước là không có cơ sở vì trong đời sống xã hội có những cưỡng chế không liên quan đến nhà nước được gọi là cưỡng chế xã hội; hai là, cách diễn đạt về cưỡng chế, theo đó, cưỡng chế = (bằng) “dùng quyền lực" + (cộng với) “bắt phải tuân theo" chỉ là hình thức bên…
Luật thuế bảo vệ môi trường hiện này quy định thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Theo đó, căn cứ để phân biệt thuế bảo vệ môi trường với các loại thuế khác trong hệ thống thuế hiện hành ở các đặc điểm:  - Đây là loại thuế gián thu; tiền thuế bảo vệ môi trường là một bộ phận cấu thành trong giá cả của hàng hóa chịu thuế khi bán ra thị trường, người chịu thuế là người…
Tại châu Âu, nguyên tắc người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền được thực hiện dưới nhiều hình thức nhưng cũng không ngoài mục đích yêu cầu người sử dụng hoặc gây ô nhiễm cho môi trường phải đáp ứng những chi phí cho việc thực hiện các quy định của môi trường. Trong đó, thuế, phí, và các khoản thu là những công cụ quan trọng thúc đấy sự áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Bằng cách yêu cầu người gây ô nhiễm hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên,…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành