Thế giới từ lâu đã biết đến “ma túy" (drug) và sự hủy hoại ghê gớm của nó tới thể chất, tinh thần của con người khi bị lạm dụng. Cùng với đó, kéo theo là sự suy giảm về kinh tế, biến động về chính trị và tha hóa các mối quan hệ trong xã hội. Đặc biệt, nguy hiểm hơn nghiện ma túy còn là tiền đề dẫn đến tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản, giết người... và đồng hành cùng đại dịch HIV/AIDS. Mặc dù vậy, loài người vẫn chưa thể nào xóa bỏ…
Trong tổng thể sự phát triển bền vững của một quốc gia, chính sách môi trường và chính sách kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ. Ở nhiều nước trên thế giới, nguyên tắc người gây ô nhìiếm phải trả tiền dược sử dụng là một công cụ chính thức để kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng tới môi trường của các chủ thể. Ở Việt Nam, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng được xem xét và áp dụng trong việc quản lý môi trường nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của…
Cưỡng chế hành chính và việc áp dụng cưỡng chế hành chính tác động, ảnh hưởng đến mọi đối tượng trong xã hội, từ cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước. Do vậy, những quy định về cưỡng chế hành chính phải vừa bảo đảm thực thi vai trò quản lý của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, lại vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân…
Cưỡng chế hành chính và việc áp dụng cưỡng chế hành chính tác động, ảnh hưởng đến mọi đối tượng trong xã hội, từ cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước. Do vậy, những quy định về cưỡng chế hành chính phải vừa bảo đảm thực thi vai trò quản lý của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, lại vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành