An ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống có tính liên hệ mật thiết với nhau, nhưng đặc điểm và tính chất cũng có sự khác biệt rõ ràng. Làm rõ tính liên hệ và khác biệt giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống sẽ có lợi cho việc tính toán và quy hoạch lại chiến lược an ninh để ứng phó với uy hiếp do vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đem đến trong môi trường an ninh mới, qua đó, bảo đảm sự ổn định và…
Chính phủ Canada chưa có khung khổ pháp lý chính thức điều chỉnh riêng cho tài sản mã hóa, tiền mã hóa (tiền ảo), nhưng Canada lại là một trong những quốc gia đầu tiên đưa thuật ngữ “tiền ảo” vào trong văn bản pháp lý của mình. Tuy nhiên, khái niệm tiền ảo được nhắc đến trong Đạo luật C - 31. Đây được coi như một trong những văn bản pháp lý đầu tiên trên thế giới có quy định liên quan đến tiền ảo, được ban hành vào ngày 11/02/2014 nhằm sửa đổi Luật về Chống rửa…
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là hoạt động của các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao (sử dụng khoa học - kỹ thuật) làm cho tình hình an ninh, an toàn mạng máy tính luôn đặt trong tình trạng báo động với nguy cơ bị tấn công, phá hoại, phát tán virút, phần mềm gián điệp, mã độc hại hoặc lợi dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt…
Khả năng xuất khẩu sản phẩm, đặc biệt là khả năng xuất khẩu sản phẩm chủ lực được hiểu là năng lực của các sản phẩm có điều kiện sản xuất trong nước hiệu quả hơn so với các sản phẩm khác và có tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia. Khi phân tích và đánh giá khả năng xuất khẩu của một sản phẩm, ta cần xây dựng một hệ thống chỉ tiêu đánh giá. Tùy theo cách tiếp cận khác nhau sẽ có những hệ thống chỉ tiêu đánh giá khác nhau.…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành