Ở Việt Nam, chúng ta đã sử dụng chính sách tài khóa như một công cụ quan trọng để ổn định chu kỳ kinh tế từ khi bắt đầu mở cửa nền kinh tế. Trong từng giai đoạn khác nhau, vối mức độ và liều lượng khác nhau, việc sử dụng chính sách tài khóa đã thu được nhũng kết quả nhất định trong việc ổn định chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với việc nợ công ngày càng tăng cao, mức bội chi ngân sách ngày càng lớn, chính sách thuế có những hạn…
1. Khái niệm và đặc điểm của chính sách tài khóa Chính sách tài khóa có thể hiểu là các biện pháp can thiệp của chính phủ đến hệ thống thuế khóa và chi tiêu của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô như tăng trường kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc ổn định giá cả và lạm phát. Nói cách khác, chính sách tài khóa là những nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện thành tựu kinh tế vĩ mô thông qua việc thay đổi chi tiêu chính phủ…
Quản lý tài chính công là hoạt động bao gồm quản lý thu ngân sách, quản lý chi ngân sách, quản lý việc cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý về kho bạc nhà nước, quản lý tài chính của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công. Trong quản lý tài chính công (Public finance management - PFM), các hệ thống kiểm soát nội bộ là một loạt các công cụ quản lý nhằm tới các mục tiêu chung khác nhau: thứ nhất và quan trọng nhất là nhằm đảm…
Kiểm toán nội bộ được xem là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở 165 quốc gia từ những năm 50 của thế kỷ 20. Kiểm toán nội bộ đảm bảo về việc đơn vị có thể kiểm soát một cách hữu hiệu rủi đối với cả các khu vực kinh tế công, kinh tế tư nhân, và cả các tổ chức phi lợi nhuận trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia. Mỹ là quốc gia đầu tiên thành lập học viện kiểm toán nội bộ (IIA) và cũng là tổ hức có uy…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành