Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền" đã trở nên phổ biến tại nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây, khi vấn đề môi trường đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với sự phát triển bền vững của hầu hết các quốc gia. Khi con người nhận thức được rõ hơn rằng hoạt động sản xuất của nền kinh tế thế giới đang ngày càng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến điều kiện sống của toàn nhân loại, thì nguyên tắc người gây ô…
1. Cơ sở lý luận Thông tin là một nhu cầu cấp thiết cho hoạt động, sinh hoạt và làm việc của con người. Thông tin còn là công cụ để quản lý, điều hành, là phương tiện để giao lưu hiểu biết và cung cấp tri thức trên mọi mặt của đời sống xã hội cho mọi người. Loại hình thông tin có thể thể hiện qua báo giấy, báo đài (nói), báo hình, trên mạng Internet... Do đó, an ninh thông tin được hiểu là việc bảo vệ thông tin, trao đổi thông tin và hệ thống thông…
Có thể thấy rằng, bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị nước ta được củng cố, xây dựng qua các lần sửa đổi Hiến pháp và luật. Nhà nước ta rất quan tâm đến chức năng giám sát của Quốc hội đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Điều 69, Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Quốc…
1. Khái lược sự phát triển của hãng Mitsui -Soko theo mô hình mẫu Các hãng hàng đầu Nhật Bản đang mở rộng hoạt động sang khu vực Châu Á thường xử lý thông tin và quản lý việc thanh quyết toán tại trụ sở chính của hãng tại Nhật Bản dẫu rằng việc sản xuất được tiến hành ở địa phương. Trụ sở tại địa phương của Mitsui - Soko điều hành việc phân phối các hạng mục hàng hoá bằng các phối hợp nhiệm vụ phải thực hiện qua đơn đặt hàng của khách hàng và sản xuất…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành