Trong giai đoạn gần đây, công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam có nhiều khởi sắc theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, sức ép từ quá trình phát triển kinh tế nhưng chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường... cùng với những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đã và đang tiếp tục làm gia tăng nhiều áp lực đối với môi trường, gây ra không ít vấn đề bức xúc về môi trường,…
Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống dưới góc độ tiếp cận của pháp luật hình sự là những hành vi có tính chất tội phạm phi truyền thống mà điển hình như: khủng bố, buôn lậu, rửa tiền, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, mua bán người, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ - thông tin... Tuy nhiên, mối liên hệ giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống, các đặc điểm và thách thức mà các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đặt ra cho pháp luật hình…
1. Khả năng tiếp cận tài chính Trong quá trình tài trợ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của mình, các doanh nghiệp luôn cần có sự hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn, sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Việc lựa chọn hình thức tài trợ nào, từ ai, chấp nhận mức chi phí như thế nào... phụ thuộc vào những yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, đặc biệt là yếu tố môi trường thể chế. Theo WB (2008), khả năng tiếp cận tài chính nói chung bao gồm tín…
“An ninh phí truyền thống" (Non - Traditional Security) mặc dù là một khái niệm mới xuất hiện khoảng gần 20 năm trở lại đây (sau sự kiện chấn động thế giới - khủng bố tại nước Mỹ năm 2001), sau đó đã nhanh chóng trở thành mối quan tâm lớn của các quốc gia dân tộc trên thế giới, là một trong những chủ đề quan trọng được các nhà khoa học, ngoại giao, quân sự quan tâm nghiên cứu, cũng như thể hiện ở nhiều nội dung trong quan hệ song phương hay đa phương vì mục tiêu…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành