1. Cơ sở pháp lý Trên thực tế, những quy định pháp luật ở nước ta về giải thích điều ước quốc tế thật sự đúng nghĩa mới bắt đầu từ những năm gần đây, tính từ khi Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1969 về Luật điều ước quốc tế giữa các quốc gia và ban hành Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. Vấn để giải thích điều ước quốc tế tại Việt Nam không nằm ngoài phạm vi và khuôn khổ các quy định về giải thích Điều ước…
Kinh tế Nhật Bản là một nền kinh tế thị trường phát triển. Năm 2018, quy mô nền kinh tế này theo thước đo GDP danh nghĩa lớn hàng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, còn theo thước đo GDP ngang giá sức mua thì lớn thứ tư sau Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng là một nước có truyền thống vay nợ để tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Nhìn lại lịch sử nền kinh tế của Nhật Bản phát triển nhanh chóng trong thập niên 1960-1970, nhưng đến…
1. Vai trò của giải thích pháp luật Giải thích pháp luật là việc làm rõ hơn về tinh thần, nội dung, phạm vi, ý nghĩa và mục đích các quy định của pháp luật so với nội dung ban đầu của nó, giúp mọi người hiểu và thực thi các quy định của pháp luật một cách chính xác và thống nhất. Chính vì vậy, giải thích pháp luật có một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị của pháp luật. Pháp luật là sản phẩm của ý thức, có chức năng…
Quy trình Chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc thường được xây dựng theo quy trình nghiên cứu, đánh giá hiện trạng giáo dục và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu thế phát triển chương trình trên thế giới do Hội đồng xây dựng chương trình thực hiện và tổ chức xây dựng và trưng cầu ý kiến của các nhà chuyên môn và của xã hội, Việc hoàn thiện, thẩm định là lập kế hoạch thử nghiệm trình giáo dục phổ thông sẽ được sau khi đã lấy ý kiến. 1. Tổ…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành