Sở hữu chéo là hiện tượng kinh tế mà doanh nghiệp này nắm giữ cổ phần ở một doanh nghiệp khác. Hiện tượng kinh tế này tồn tại khá phổ biến trong nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Thuỵ Điển… Hình thức kinh tế sở hữu chéo cũng có những ưu điểm và nhược điểm của riêng nó. Mục đích của doanh nghiệp sở hữu chéo một doanh nghiệp khác không chỉ có lợi nhuận mà còn muốn kiểm soát quyền lực thông qua cổ phần sở hữu nhằm vào các lợi ích…
Trong năm 2013 chính sách thu Ngân sách với mục tiêu trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tiến hành khá hiệu quả, với các hoạt động giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế làm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp thông qua giảm bớt nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Nhờ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mới sản xuất, thúc đẩy kinh doanh tạo ra nguồn cung dồi dào giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng sức mua của người dân. Bên…
  Để phục vụ việc giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội một số thông tin về tình hình thực hiện chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Qua đó các đại biểu có nhiều thông tin hơn, trong việc nghiên cứu báo cáo giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành