Nhận thức rõ yêu cầu về tính tương thích quốc tế đối với pháp luật hình sự trong việc ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền thống, các chuẩn mực pháp lý quốc tế cơ bản liên quan đến việc tội phạm hóa một số hành vi đe dọa an ninh phi truyền thống có tính chất điển hình như: tội khủng bố, tội mua bán người, các tội phạm về ma túy, tội rửa tiền... nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống. Trên…
Ở Việt Nam, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ nước thải, sử dụng tiết kiệm nước sạch và tạo nguồn kinh phí cho Quỹ bảo vệ môi trường, thực hiện việc bảo vệ, khắc phục ô nhiễm môi trường, ngày 13/6/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2003/NĐ - CP về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT - BTC - BTNMT ngày 18/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ - CP…
Thứ sáu, 24 Tháng 7 2020 03:21

Khái quát về thuế tài nguyên

Tài nguyên, theo nghĩa chung nhất, được hiểu là những yếu tố mà con người có thể khai thác, sử dụng được để phục vụ cho nhu cầu (tồn tại và phát triển của mình. Đó có thể là yếu tố tự nhiên hay yếu tố xã hội. Tài nguyên có thể là những yếu tố tự nhiên (gọi là tài nguyên thiên nhiên), tức là những yếu tố không phụ thuộc vào ý chí con người, không chỉ giới hạn trong phạm vi trái đất như: tài nguyên đất - địa quyển, tài nguyên nước - thủy quyền, tài…
Môi trường trong lành có thể được hiểu là môi trường vật chất cho phép cuộc sống được bảo đảm an toàn về môi trường, hài hòa với tự nhiên. Quyền con người được sống trong một môi trường trong lành là quyền được sống trong một môi trường không bị ô nhiễm. Dưới góc độ pháp lý thì chất lượng môi trường xung quanh đạt tiêu chuẩn cho phép. Quyền được sống trong một môi trường trong lành là quyền tự nhiên của con người, là quyền rất quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến chất lượng…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành