1. Môt số đặc điểm của chính quyền địa phương ở Việt Nam từ khi thành lập đến nay Những quy định về việc phân định đơn vị hành chính, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước chủ yếu phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển của đất nước. Kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay, Nhà nước ta đã ban hành 4 bản Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992) và nhiều văn bản pháp quy về tổ chức và…
Sau khi thoát khỏi thời kỳ bao cấp chuyển dần sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường từ quyết định đổi mới năm 1986, thị trường nhà đất Việt Nam đã có những chuyển biến khởi sắc. Giá nhà, giá đất dần dần đã được chính các chủ sở hữu thực hiện giao dịch định đoạt. Đến năm 1994 Nghị quyết Trung ương 7, khoá VII quyết định cắt bỏ cơ chế bao cấp về nhà đất, năm 1996 chính thức vận hành thị trường bất động sản theo nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ VIII.…
Thực hiện chương trình công tác năm 2013 từ ngày 01 – 04 tháng 10 năm 2013, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức 03 hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với 150 đại biểu tham dự diễn ra trong 2 ngày 01 , 02 tháng 10,  và trong 2 ngày 03, 04 tháng 10, hội nghị dành cho…
   Trong hai ngày15-16/10/2013, tại tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiphối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tập huấn "Kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu HĐND".             Đồng chí Nguyễn Quốc Ca-PhóChủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.Đến tham dựHội nghị có gần 150 đại biểu là Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện.                                                        Đồng chí Nguyễn Quốc Ca - Phó Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị             Từ khi chia tách tỉnh…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành