Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 08:13

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo “Đề án tiếp tục đổi mới các cơ quan của Quốc hội” tại Quảng Ninh

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề ánĐồng chí Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án

Vào ngày 16/10/2013, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được sự chỉ đạo của Đề án, Ban Công tác đại biểu đã tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo “Đề án tiếp tục đổi mới các cơ quan của Quốc hội”. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án và đồng chí Nguyễn Thị Nương, Trưởng Ban Công tác đại biểu đã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu là đại diện của các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu nguyên là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban, Ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các đại biểu nguyên là đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIII cũng như đại diện các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.

Những hoạt động của Quốc hội trong thực tế đang diễn ra ngày một dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn. Nội dung, phương thức hoạt động và cơ cấu tổ chức của Quốc hội cũng đã có nhiều đổi mới. Nhưng từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội từ 3 khóa trở lại đây, dễ dàng nhận thấy rằng việc thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thực sự đáp ứng được những kỳ vọng của cử tri cả nước. Một trong nhiều lý do là cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội còn một số tồn tại cần được khắc phục, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Trước những yêu cầu khách quan và bức thiết này, Đảng Đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan của Quốc hội xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới các cơ quan của Quốc hội. Đề án sẽ góp phần tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng như bộ máy giúp việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong khóa XIII và các khóa tiếp theo.                           
                                                                Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết bổ sung vào dự thảo Đề án. Những ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ góp một phần quan trọng vào việc kiện toàn Đề án, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Đã xem 260 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành